top of page

Meithrin
Creadigrwydd

Dathlu
Diversity??

Ysbrydoli ffyrdd o fyw gyda'ch gilydd

a'r amgylchedd

DSC02041 (1).jpg

Canolfan ddiwylliannol ac eco

Ar AGOR trwy'r flwyddyn i ymwelwyr!
 
Caffi'r Felin - AR GAU
Siop Grefftau - Ar agor pob diwrnod 10yb - 5yh
Fferm Y Felin - Croesawu gwirfoddolwyr i'r ardd pob dydd Ma
wrth 10 -12
(Cysylltwch oflaen llaw os gwelwch yn dda).

Gweithdai a dosbarthiadau - Dosbarth Qi Gong wythnosol, gweithdai helyg/ creu basgedi
Llety - Airbnb & Gwersylla o mis Ebrill - Medi
Digwyddiadau - Chwedlau yn y ty crwn trwy'r haf, 
nosweithiau o rannu straeon a cherddoriaeth yn y caffi trwy'r gaeaf

Mwynhewch ddigonedd o deithiau cerdded o amgylch y llwybrau coetir natur, y gerddi biodynamig,
yr arsllfa a'r Ty Crwn Mawr trwy gydol y flwyddyn!

Digwyddiadau i ddod

Pedair Noswaith Chwedleua gyffroes yng Nghaffi'r Felin dros dymor yr Hydref ! Pob digwyddiad i gychwyn am 7.00 yh, £10 ar y drws, lluniaeth ysgafn ar gael.

  • The Song of Achilles - Nos Sadwrn 14fed Hydref

  • Beowulf- Nos sadwrn 28fed Hydref

  • Pwyll Pendefig Dyfed / Tales from The Mabinogi - Nos Sadwrn 11fed Tachwedd 

  • Gilgamesh King of Uruk - Nos Sadwrn 25ain Tachwedd

 

Edrych 'mlaen eich croesawu acw !

Caffi'r Felin

AR GAU ar hyn o bryd

Creating beautiful and delicious meals using seasonal produce grown only a stone's throw away in Fferm Y Felin gardens. Using organic products and/or locally sourced products where possible. 

Also Serving homemade cakes and Poblado coffee.

Siop Grefftau

Selling exquisitely made crafts - from traditionally inspired Welsh furniture made of local timber to beautiful willow baskets and garden decorations, richly textured weavings, beeswax candles crafted from local and natural materials and hand-designed nature inspired cards. These are available in the Little craft Shop at the centre. 

Gwirfoddoli yn yr ardd

Our volunteer days offer members of the local community the opportunity to get their hands dirty in the garden, as well as providing a space to come and socialise and have fun! We have a two acre productive garden, three polytunnels and a herb garden. We're always looking for more help and encourage you to pay us a visit or get in touch for more information.

Gweithdai a dosbarthiadau

We host regular basketry and weaving workshops at the centre.

If you're interested in running a workshop, please get in touch

We also run weekly outdoor Qi Gong classes - please check with us beforehand about coming along if you've not been before. Find out more here or get in touch. 

Llety

Cyfunwch eich ymweliad gyda noson yn un o'r tai crynion neu yn y pod. Mae gennym ni safle gwersylla ar gael hefyd.

Mis Ebrill - mis Hydref.

Please show your support

Our Registered Charity depends upon your goodwill and support to enable us to provide these life changing opportunities and to develop our public facilities.

Menter Y Felin Uchaf Cyf is registered in England & Wales as a Company Limited by Guarantee and a Registered Charity. Reg. No. 1120510.

One-Time Donation

Support the appeal

Volunteer Your Time

Learn new skills & help

out in the community

Annual Donation

Support the project

'The gift is to the giver and comes back most to them'

Walt Whitman

DSC02084.jpg
bottom of page