Rhagor o dudalennau Cymraeg ar gael yn fuan

Canolfan Diwilliannol ac Amgylcheddol

Menter cymdeithasol ac Elusen Cofrestredig yw Menter y FelinUchaf Cyf. Rydym yn cynnal gweithgareddau diwilliannol ac amgylcheddol ac yn cynnig cyfleoedd gwirfoddoli eang ar ein fferm 23 acer ger pentre Rhoshirwaun, heb fod ymhell o Aberdaron ym Mhenrhyn Llyn.

Ceir yma rhwydwaith lwybrau natur sy'n eich tywys trwy coedlannau newydd, heibio gwlyptirodd a thrwy gerddi organig cymunedol. Maent yn arwain or maes parcio ir Tai Crynion Geltaidd, ir Cwt Cychod ac ymlaen ir prosiectau adeiladu Canolfan Ymwelwyr newydd.

Rydym yn agored trwy gydol y flwyddyn a rhwng 10yb a 4yp o Dydd Llun i Ddydd Gwener ceir groeso gan y nifer girfoddolwyr a phrentisiaid sy'n brysur adeiladu o amgylch y safle a gwneud gwaith coed ac adfer cychod yn yr ysgubor fawr tô gwellt

Ein nod yw creu math o Goleg Cefn Gwlad fydd yn cynnig cyrsiau sgiliau ymarferol a sgiliau bywyd i bobol ifanc rhwng 17 a 26 mlwydd oed o ledled y DU ac Ewrob. Mae'r syniad yn seiliedig ar fodel o wlad Sweden a wybyddir fel Menter YIP

Learn More

Eco-adeiladu

Rydym yn darparu cyfleoedd ymarferol a phrofiadau addysgiadol ym maesydd sgiliau traddodiadol ynghyd a gwaith eco-adeiladu. Mae yma nifer da o wahannol prosiectau eco-adeiladu sy'n cynnig cyfleoedd delfrydol i gwirfoddolwyr a phrentisiaid ifanc medru dysgu mwy am y broses o dylunio cartrefi a gweithdai gan ddefnyddio deunyddiau naturiol a lleol. Mae ymgymeryd y math yma o waith, mewn awyrgylch cydweithredol, yn meithrin sgiliau creadigol ynom a'n annog i ofalu'n well am ein amgylchedd

Rydym hefyd yn yn cynnig gwasanaeth adeiladu cynhwysfawr i gleiantiaid brifat - or camau dylunio a phensaerniol cyntaf hyd at y grefft adeiladu  - gan  arbenigo ar ddyluniau Eco-adeiladol a Passivehouse -

Mae'r gwaith i gleiantiad yn gyfle i hyfforddi prentisiaid yn ein gweithdy yma'n y Felin

Learn More

Sgiliau Cefn Gwlad ac Adeiladu Cychod

Mae'r grefft o adeiladu cychod pren yn ran anatod o treftadaeth cymunedau arfordirol y penrhyn ers genhedlaethau maith. Bellach mae'r sgiliau cain yma wedi prinhau yn ein cymunedau a cyfle amserol iawn fellu ydyw prosiect Y Cwt Cychod yma'n y Felin Uchaf. Ynghyd a sgiliau gwaith coed traddodiadol, crefftaith gwlân a basgedwaith - fe welir yma gynnydd iach unwaith eto ir hen grefftau ymysg y genhedlaeth ifanc.

Mae'r grefftwaith ymarferol yma yn cynnig cytbwysedd angenrheidiol ir focws blaenorol a roddir ar gwybodaeth a thechnoleg yn ein addysg heddiw. Nid yma i ail ennyn hen fywyd ac amser a fu yda ni - ond i geisio dathlu a rhannu'r elfennau gorau o sgilau a chreffteu a ddatblygwyd yma am ganrifoedd ac sydd yn parhau i feithrin ynom yr hyder ar gallu i greu a'n dwylo ynghyd ar galon ar pen.

Learn More

Meithrin Hyder a Hunan Datblygiad

Daw llawer o bobol ifanc yma i geisio canfod ffyrdd i gytbwyso'r hyn y maent wedi'w ddysgu yn yr ysgol neu brifysgol -â phrofiadau a gwaith ymarferol er mwyn medru gwreiddio'u syniadau yn y byd ffisegol. Mae llawer ohonom gyda gwybodaeth a gallu eang yn ein pennau - ond mater arall ydyw rhoi hyn oll ar waith yn ymarferol a gyda'n dwylo. Mae'r sgiliau a phrofiadau a enillir trwy ymgymeryd a chrefftwaith llaw gyda'n gilydd - boed hynnu'n gwaith eco-adeiladu neu gwaith coed neu a cherrig - yn meithrin cysylltiad a pharch agos at ein gyd-ddyn ar amgychfyd a helpu i ni datblygu fel unigolion annibynnol a chyfrifol.

Mae nifer da o'n gwirfoddolwyr a phrentisiaid wedi enill ysgoloriathau yma'n y DU ac i fynychu canolfannau yn Sweden a Norwy - neu derbyn swyddi ym maesydd Cadwraethol, Amgylcheddol a Threftadol o ganlyniad iw profiadau yma'n y Felin. Mae ein gwaith hyfforddi'n cael ei gydnabod gan gyflogwyr eraill a mudiadau megis yr Ymddiredolaeth Genedlaethol ar Parc Cenedlaethol ac Ymddiriedolaeth Byd Natur, ac wedi enill cydanbyddiaeth a gwobrau cenedlaethol am eu gwaith da yma.

Mae'r cyn-gwirfoddolwyr yn hoff o i gadw cysylltiad cryf ar Felin a chyfeillagarwch agos au gilydd boed hynnu o bellteroedd Chile hyd ir Ffindir, o Lydaw i Mexico. Erbyn hyn mae pobol ifanc o dros 30 o wahanol wledydd wedi treulio'u hamser yn gwirfoddoli neu ar brofiad gwaith preswyl yma. Cymuned rhyngwladol ac eang iawn yw cymuned Felin Uchaf erbyn heddiw.

 

DSC06264
Carpentry Trainees in the baotshed at Felin Uchaf Centre

Dangoswch eich Cefnogaeth

Fel Elusen Cofrestredig rydym yn ddibynnnol ar eich ewyllys da ach cefnogaeth in galluogi i gynnig y math yma o wasanaeth ac hyfforddiant unigryw. Bydd eich cyfraniad yn mynd tuag at datblygu adnoddau'r ganolfan fel ein bod yn medru agor yr eco-adeiladau newydd ir cyhoedd a chynnig y profiadau gwerthfawr yma i bobol ifanc tua'r dyfodol.

Cyd-ddyheu ...

"Cyd-ddyheu" Dyna'r geiriau cyntaf sy'n dod i'm meddwl i wrth gofio am yr holl brofiadau a gweithgareddau sy'n digwydd yn Felin Uchaf. Mae'r ganolfan yn groesawgar, yn annog pawb i gyfrannu ac yn amlygu doniau pawb sydd ynglyn â hi. Braint a phleser ydy cefnogi ymdrech ddiweddaraf Canolfan Felin Uchaf i brynu'r tir a sicrhau dyfodol y fenter. Mae'r egni a'r brwdfrydedd a'r ysbryd creadigol sydd yn y ganolfan yn haeddu'r cyfle yma i ffynnu a datblygu.

                                                            Gerallt Pennant

Menter Y Felin Uchaf Cyf yn Gwmni Cyfyngedig Ddi-Elw ac yn Elusen Cofrestredig yng Ngymru a Lloegr, Rhif : 1120510

18403744_10210936394199289_1157470094587883171_n